تماس با ما

می توانید درخواست های خود را پس از خرید محصول از اینجا پیگیری کنید

 

آدرس : خوزستان – اندیمشک – کوی شهدا – خیابان اردوانی بن بست مهرداد

شماره تماس ثابت : ۰۶۱۴۲۶۵۱۶۲۱

شماره همراه : ۰۹۳۷۲۳۸۸۹۳۸

مدیر : سید ایوب موسوی